Zgody marketingowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer kontaktowy do końca 2025 roku przez firmę̨ Gastro Serwis Damian Komor w celu marketingu jej usług oraz produktów.

Zgoda na przetwarzanie dotyczy następujących danych osobowych:

  • imię oraz nazwisko
  • adres
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu kontaktowego

Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Minuta Osiem